New Look on the blog - Nytt Utseende här på bloggen

How to maneuver the blog
Hur bloggen funkar
Now, this one show you where to find Translate, Archive and Label. A meny fold out from the left  and to get rid of it you just press anywhere on the blog or the arrow you see just above Archive.
Så, första bilden visar var du hittar Arkiv, Etiketter och Översättning. En meny kommer fram från vänster och för att få bort den tryck var som helst på bloggen eller på den lilla pilen ovanför Arkiv.
That little orange icon in the right corner are Social Media Share, get the link or e-mail
Den lilla orange ikonen i högra hörnet gör att du kan dela på sociala medier, kopiera länken eller skicka med e-mail.

This is how it look when you´ve choosed to read the blogpost by pressing LÄS MER (means to read)  and the arrow takes you back to start page.

Såhär ser det ut när du väljer att läsa inlägget efter att ha tryckt på LÄS MER, och pilen tar dig tillbaka till startsidan.


Hope this was helpful ^^/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Great, you wanto leave a comment! Follow the keyword of this blog and keep it kind.

YSL DREAM BOOTS, MATCHA LOVE, FASHION AND SNIFF

Those boots are a piece of art! Finally tried bubble tea matcha and I love it. Rich, creamy and a huge cup! Bought at Oolong at Hötorge...